Enjoy Your Life


生活,越系简单越好
并非得到得多,就一定会美好
有时拥有得少,反而烦恼更少
事情永远有正负两面
在于你自己如何面对
不妨停落来小憩一下
一个放松心情嘅假期
点一杯香浓浓嘅咖啡
一块至爱嘅起司蛋糕
为心中嘅小天使充电
休息为走更遥远嘅路
Enjoy Your Life (^(oo)^)

***献俾烦恼ing嘅朋友仔***