Croissant Taiyaki & Gindaco

今日为普罗大众介绍一下两间火红小吃,蹬蹬蹬蹬~~~Croissant Taiyaki鲷鱼烧同Gindaco章鱼丸,位于Pavilion新食区Pavilion Elite一楼,两间店铺并排一起,所以唔需要四围走,可以一次尝试两种唔同嘅小吃,超级方便,本人最中意! ≧◇≦Croissant Taiyaki鲷鱼烧~五种口味,分别系红豆,巧克力,香草或绿茶奶油冻,火腿奶酪,红豆抹茶冰淇淋,由于本人嘅胃只有一百零一个,所以。。。好无奈地只能够买红豆同火腿奶酪两种口味试一试,红豆表皮有一层粗糖,里面系厚厚嘅红豆,至于火腿奶酪有一种回味无穷,咬落去芝士会爆出来嘅感觉,两种分别超级大嘅口味,一个甜甜地,一个咸咸地,表皮一样香香脆脆,正

Gindaco~五种口味:Original,Negidako,Cheese Mentaiko,Teritama,Ebimayo,分别4粒,6粒,8粒嘅包装,由于本人对于原味嘅情有独钟,所以最终依然系它,包装用一只小木船乘载住令人流口水嘅章鱼丸,味道唔错一下,可惜柴鱼丝实在少得可怜