Secret

你~心目中系唔系有一个秘密?一个“不能说的秘密”?唔知点解呢一个礼拜接二连三咁接到亲朋戚友打电话俾我同我讲秘密,每一个人都系讲左同一句说话,就系:我同你讲,你唔好同其他人讲之类嘅野,之后我心中反而出现另一个疑问,点解~点解要选择同我讲勒?我唔明,自己有一个秘密已经系一件痛苦嘅事,而我竟然要帮其他人守住一个不能说的秘密,真系有苦自己知囖!不过。。。鬼叫我地系朋友咩!有今生无来世,只能够讲一句:朋友嘛~水内水内去,火内火内去!

2 comments:

穷光蛋市长 said...

哈哈……他想找一个值得信任的人来发泄吧?你就被选中了!是好事还是坏事叻?哈哈……

不过你听了就忘记掉咯!那就不会那么幸苦了!^^

pauline_5092 said...

哗~发泄对象喔!我咪好惨囖!