Merry X'Mas Party

一眨眼又一年,同一班工作伙伴一起庆祝一式一样嘅圣诞派对,虽然毫无新意,但系依然开心,因为可以同一班同事疯疯癫癫废埋一堆,其实系一件好幸福嘅事情。。。

P.S.Party期间发生左一样个人唔系好“稀饭”嘅小插曲,话说事情系发生响大家正在享受午餐嘅时候,突然间,有同事无厘头地问我地派对嘅食物是否系马来人煮,点解无端端甘样问勒?原来其中有一位马来女同事讲话如果唔系马来人煮,他唔吃,我傻左!老老实实,由于每一年嘅圣诞派对,我地公司有几位同事都帮忙准备,所以非常清楚d食物系绝对halal,点解系绝对halal,因为我地尊重公司仅有嘅马来同事,但系唔明白点解一定要马来人煮勒!莫非煮嘅人唔halal就唔可以,第一次,非常强烈地觉得俾人歧视咯!之后,我再睇一睇我地嘅食物,如果你要绝对绝对绝对冇经过华人手准备嘅话,甘你可以收埋d匙羹叉,唔好吃,因为就连蔬菜沙拉同水果都系华人同事负责准备。你唔帮忙,冇所谓,但系我地辛辛苦苦准备一大堆食物俾你地嘅时候,换来嘅只系嫌弃同歧视,就真系真系真系另人火大咯!


同事辛辛苦苦又炸又烘左四五个小时


Sanny 同事抽到嘅圣诞礼物~类似赠品嘅匙羹叉

Emma 同事抽到嘅圣诞礼物~毫无用处嘅便条纸加交叉架

唉~阴功猪咯

我地department嘅同事们人肉圣诞树

2015 & 2016 的神同步

No comments: