Mitasu日本自助餐

第二次旧地重“吃”,食物依然好新鲜,不过。。。唔知道是否系厨师辛苦左一日,越做越攰,d炸料越炸越过火,最后上台嘅食物开始硬硬黑黑,恩~不过他地嘅餐馆胜在新鲜兼平靓正,所以日本自助餐餐馆必吃,他地一定榜上有名兼当之无愧啊!
No comments: