SCKLM 2017

又一届,开跑的节奏
上届Rank - 3837 & Gun Time - 01:48:49:13 / Net Time - 01:45:40:18至今届Rank - 2334 & Gun Time - 01:37:24:07 / Net Time - 01:34:24:62,虽然依然超过左1小时30分钟嘅限定时间,但系成绩明显进步左少少,心内边实在为自己觉得鼓舞,希望下届下下届下下下届可以越来越快,快到见唔到影,哗咔咔咔~~~


No comments: