Steamyx搞咩鬼喔

依排都唔知STEAMYX搞咩鬼,一系就成日都上唔到网,再唔係DOWNLOAD唔到戏,之从上一次我居然要用三日三夜来录一集‘星星同学会’开始,已经差唔多成个月都维持咁嘅情况,依秒嘅心情真係可以用非常之恶劣来形容我自己!先先念住可能係屋企嘅线有问题,点知道响公司都係一样,依次真係孙悟空七十二变都无得变!最把鬼火嘅係次次上网都睇到个电脑银幕出现‘THE PAGE CANNOT BE DISPLAYED’呢一个字眼,真係佛都有火啊!依排香港仲推出一部超好睇嘅电视剧叫做‘烈火雄心3’(之前嘅第一同第二我都有睇,我个人认为呢一部都算唔错嘅戏来架),点知道依家咪真係得个睇字,不过好奇怪嘅係无知点解滴台湾电视剧就反而无咁嘅问题,莫非我搞错咗其实唔係STEAMYX嘅问题。。。。。

No comments: