Dinner之夜

我同大少送俾新郎新娘嘅礼物

今日我地嘅NICHOLAS哥请我地一班朋友去‘皇宫’吃野当庆祝他娶左一个靓老婆,而我同大少就临时临急买左一份礼物送俾他,希望他同他嘅老婆仔会中意喇!

开餐前影返一张全体照

NICHOLAS哥同她嘅老婆仔

搞笑版全体照

天使同魔鬼嘅合照

GOEY,SALLY同我

女子组加ANDY仔仔

博命饮酒嘅大少

NICHOLAS哥望咩野望得甘入神啊

大少:我嘅笑容系唔系好靓叻

ANDY仔仔:甘多位哥哥姐姐可唔可以唔好甘吵啊

~嘢~

大少好像做到好大生意甘啊

大少同我

嘻嘻嘻
细佬,望咩望,信唔信我杀你吖啦

ANDY仔仔:~下一个天亮~喔~下一个天亮~

沙梨妹同我

开始发酒疯嘅辉少加沙梨妹

扮MODEL嘅大少加沙梨妹

女子组

男子组

NICHOLAS哥DINNER之后,我地就去左GOLDEN PHOENIX PUB搵‘呕吐生’嘅EX女友JENNIFER小姐继续我地嘅下半场,只不过路途中出现左少少意外,就系大少响DINNER个时候就已经饮左好多,所以为左安全起见就由我来驾车,而我就好衰唔衰又唔知呢一间PUB响边一度,响呢一种情况下,我就必须跟‘呕吐生’嘅车去,点不知呢一条粉肠驾车好像驾火箭甘行左一段路就唔知行左去边一度喇!真系真系!@#¥%我直头想调头返屋企瞓觉啊!最后大少就打电话俾‘呕吐生’问边头边路嘅时候,他就唔知系饮醉酒定系表达能力有问题,越讲就越远越讲就越乱,之后好彩有辉少呢一个盲公竹我地先可以安全甘到达目的地咋!

面红红嘅沙梨妹同我

猛鬼出笼
搞笑版加认真版

好像选马来西亚小姐甘啊

大少同辉少:你试下行埋来,睇我地杀唔杀你

JENNIFER小姐:我地系无可能架

大少同辉少:你做咩影我地相喔

大少:我要饮酒~我要饮酒

呕~想呕啊
NIXON:我要吃奶奶啊

搞笑版男子组

NIXON:你坐下好啦!咪来搞我啊

辉少:你地有无睇过芭蕾舞少男啊(傻左)

辉少:我系唔系好可爱叻

三只脚一起踢死你

MOKAI昌同我

‘呕吐生’:你好靓仔喔

我好想哭啊

爱人结婚了,新郎不是我

我地响呢一间PUB度逗留到差唔多凌晨两点钟左右先之返屋企,点样讲我同大少听日一早都仲要返工,两点钟已经系我地嘅极限啦!临走之前,‘呕吐生’嘅EX女友话她下一个月结婚,叫我地到时候记得早一滴到她嘅晚宴度饮多两杯甘话喔!(‘呕吐生’,呢一次真系爱人结婚了,新郎不是我啊!哗哈哈哈~)

No comments: